Background: mistyrose  Text default: midnightblue
Text alternates: lemonchiffon, firebrick
The colors may be duplicated in the separate tables
That is purely intentional   so is the spelling

* "safe colors":Thx,

 

 

Coloring My World

Alpha Color Table

****
aliceblue
#F0F8FF
antiquewhite
#FAEBD7
aqua
#00FFFF *
aquamarine
#7FFFD4
azure
#F0FFFF
beige
#F5F5DC
bisque
#FFE4C4
black
#000000 *
blanchedalmond
#FFEBCD
blue
#0000FF *
blueviolet
#8A2BE2
brown
#A52A2A
burlywood
#DEB887
cadetblue
#5F9EA0
chartreuse
#7FFF00
chocolate
#D2691E
coral
#FF7F50
cornflowerblue
#6495ED
cornsilk
#FFF8DC
crimson
#DC143C
cyan
#00FFFF *
darkblue
#00008B
darkcyan
#008B8B
darkgoldenrod
#B8860B
darkgray
#A9A9A9
darkgreen
#006400
darkkhaki
#BDB76B
darkmagenta
#8B008B
darkolivegreen
#556B2F
darkorange
#FF8C00
darkorchid
#9932CC
darkred
#8B0000
darksalmon
#E9967A
darkseagreen
#8FBC8F
darkslateblue
#483D8B
darkslategray
#2F4F4F
darkturquoise
#00CED1
darkviolet
#9400D3
deeppink
#FF1493
deepskyblue
#00BFFF
dimgray
#696969
dodgerblue
#1E90FF
firebrick
#B22222
floralwhite
#FFFAF0
forestgreen
#228B22
fuchsia
#FF00FF *
gainsboro
#DCDCDC
ghostwhite
#F8F8FF
gold
#FFD700
goldenrod
#DAA520
gray
#808080
green
#008000
greenyellow
#ADFF2F
honeydew
#F0FFF0
hotpink
#FF69B4
indianred
#CD5C5C
indigo
#4B0082
ivory
#FFFFF0
khaki
#F0E68C
lavender
#E6E6FA
lavenderblush
#FFF0F5
lawngreen
#7CFC00
lemonchiffon
#FFFACD
lightblue
#ADD8E6
lightcoral
#F08080
lightcyan
#E0FFFF
lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
lightgreen
#90EE90
lightgrey
#D3D3D3
lightpink
#FFB6C1
lightsalmon
#FFA07A
lightseagreen
#20B2AA
lightskyblue
#87CEFA
lightslategray
#778899
lightsteelblue
#B0C4DE
lightyellow
#FFFFE0
lime
#00FF00 *
limegreen
#32CD32
linen
#FAF0E6
magenta
#FF00FF *
maroon
#800000
mediumaquamarine
#66CDAA
mediumblue
#0000CD
mediumorchid
#BA55D3
mediumpurple
#9370DB
mediumseagreen
#3CB371
mediumslateblue
#7B68EE
mediumspringgreen
#00FA9A
mediumturquoise
#48D1CC
mediumvioletred
#C71585
midnightblue
#191970
mintcream
#F5FFFA
mistyrose
#FFE4E1
moccasin
#FFE4B5
navajowhite
#FFDEAD
navy
#000080
oldlace
#FDF5E6
olive
#808000
olivedrab
#6B8E23
orange
#FFA500
orangered
#FF4500
orchid
#DA70D6
palegoldenrod
#EEE8AA
palegreen
#98FB98
paleturquoise
#AFEEEE
palevioletred
#DB7093
papayawhip
#FFEFD5
peachpuff
#FFDAB9
peru
#CD853F
pink
#FFC0CB
plum
#DDA0DD
powderblue
#B0E0E6
purple
#800080
red
#FF0000 *
rosybrown
#BC8F8F
royalblue
#4169E1
saddlebrown
#8B4513
salmon
#FA8072
sandybrown
#F4A460
seagreen
#2E8B57
seashell
#FFF5EE
sienna
#A0522D
silver
#C0C0C0
skyblue
#87CEEB
slateblue
#6A5ACD
slategray
#708090
snow
#FFFAFA
springgreen
#00FF7F
steelblue
#4682B4
tan
#D2B48C
teal
#008080
thistle
#D8BFD8
tomato
#FF6347
turquoise
#40E0D0
violet
#EE82EE
wheat
#F5DEB3
white
#FFFFFF *
whitesmoke
#F5F5F5
yellow #FFFF00 *
yellowgreen #9ACD32
#CCCCCC *
white
#FFFFFF *
#FFFFCC
*
#FFFF99
*
#FFFF66
*
#FFFF33
*
#FFE6E8
#FFCCFF *
#FFCCCC *
#FFCC99 *
#FFCC66 *
#FFCC33 *
#FFCC00 *
#FF99FF *
#FF99CC *
#FF9999
#FF9966 *
#FF9933 *
#FF9900 *
#FF66FF *
#FF66CC *
#FF6699
#FF6666 *
#FF6633 *
#FF6600 *
#FF33FF *
#FF33CC *
#FF3399
#FF3366 *
#FF3333 *
#FF3300 *
#FF00FF *
#FF00CC *
#FF0099
#FF0066 *
#FF0033 *
#FF0000 *
#FAEEC9
#E9F8F8
#D5FFFF
#CFDEF3
#CCFFFF *
#CCFFCC *
#CCFF99 *
#CCFF66 *
#CCFF33 *
#CCFF00 *
#CCCCFF *
#CCCCCC *
#CCCC99 *
#CCCC66 *
#CCCC33 *
#CCCC00 *
#CC99FF *
#CC99CC *
#CC9999 *
#CC9966 *
#CC9933 *
#CC9900 *
#CC66FF *
#CC66CC *
#CC6699 *
#CC6666 *
#CC6633 *
#CC6600 *
#CC33FF *
#CC33CC *
#CC3399 *
#CC3366 *
#CC3333 *
#CC3300 *
#CC00FF *
#CC00CC *
#CC0099 *
#CC0066 *
#CC0033 *
#CC0000 *
#99FFFF *
#99FFCC *
#99FF99 *
#99FF66 *
#99FF33 *
#99FF00 *
#99CCFF *
#99CCCC *
#99CC99 *
#99CC66 *
#99CC33 *
#99CC00 *
#9999FF *
#9999CC *
#999999 *
#999966 *
#999933 *
#999900 *
#9966FF *
#9966CC *
#996699 *
#996666 *
#996633 *
#996600 *
#9933FF *
#9933CC *
#993399 *
#993366 *
#993333 *
#993300 *
#9900FF *
#9900CC *
#990099 *
#990066 *
#990033 *
#990000 *
#66FFFF *
#66FFCC *
#66FF99 *
#66FF66 *
#66FF33 *
#66FF00 *
#66CCFF *
#66CCCC *
#66CC99 *
#66CC66 *
#66CC33 *
#66CC00 *
#6699FF *
#6699CC *
#669999 *
#669966 *
#669933 *
#669900 *
#6666FF *
#6666CC *
#666699 *
#666666 *
#666633 *
#666600 *
#6633FF *
#6633CC *
#663399 *
#663366 *
#663333 *
#663300 *
#6600FF *
#6600CC *
#660099 *
#660066 *
#660033 *
#660000 *
#408080
#33FFFF *
#33FFCC *
#33FF99 *
#33FF66 *
#33FF33 *
#33FF00 *
#33CCFF *
#33CCCC *
#33CC99 *
#33CC66 *
#33CC33 *
#33CC00 *
#3399FF *
#3399CC *
#339999 *
#339966 *
#339933 *
#339900 *
#3366FF *
#3366CC *
#336699 *
#336666 *
#336633 *
#336600 *
#3333FF *
#3333CC *
#333399 *
#333366 *
#333333 *
#333300 *
#3300FF *
#3300CC *
#330099 *
#330066 *
330033 *
#330000 *
cyan or aqua
#00FFFF *
#00FFCC
*
#00FF99
*
#00FF66
*
#00FF33
*
lime
#00FF00 *
#00CCFF *
#00CCCC *
#00CC99 *
#00CC66 *
#00CC33 *
#00CC00 *
#0099FF *
#0099CC *
#009999 *
#009966 *
#009933 *
#009900 *
#0066FF *
#0066CC *
#006699 *
#006666 *
#006633 *
#006600 *
#0033FF *
#0033CC *
#003399 *
#003366 *
#003333 *
#003300 *
#0000FF
*
#0000CC
*
#000099
*
#000066
*
#000033
*
black
#000000 *

   * "safe colors"                                                                                               Back to Top      
     

RedGreenBlue Color Table

white#FFFFFF*
ivory
#FFFFF0
lightyellow #FFFFE0
#FFFFCC *
#FFFF99 *
#FFFF66 *
#FFFF33 *
yellow #FFFF00 *
snow
#FFFAFA
floralwhite
#FFFAF0
lemonchiffon
#FFFACD
cornsilk #FFF8DC
seashell #FFF5EE
lavenderblush
#FFF0F5
papayawhip
#FFEFD5
blanchedalmond
#FFEBCD
#FFE6E8
mistyrose
#FFE4E1
bisque
#FFE4C4
moccasin
#FFE4B5
navajowhite
#FFDEAD
peachpuff
#FFDAB9
gold
#FFD700
#FFCCFF *
#FFCCCC *
#FFCC99 *
#FFCC66 *
#FFCC33 *
#FFCC00 *
pink #FFC0CB
lightpink #FFB6C1
orange #FFA500
lightsalmon #FFA07A
#FF99FF *
#FF99CC *
#FF9999 *
#FF9966 *
#FF9933 *
#FF9900 *
darkorange #FF8C00
coral
hotpink #FF69B4
#FF7F50
#FF66FF *
#FF66CC *
#FF6699 *
#FF6666 *
#FF6633 *
#FF6600 *
tomato
#FF6347
orangered
#FF4500
#FF33FF *
#FF33CC *
#FF3399 *
#FF3366 *
#FF3333 *
#FF3300 *
deeppink #FF1493
fuchsia or magenta
#FF00FF *
#FF00CC *
#FF0099 *
#FF0066 *
#FF0033 *
red
#FF0000 *
oldlace #FDF5E6
lightgoldenrodyellow #FAFAD2
salmon #FA8072
linen #FAF0E6
#FAEEC9
antiquewhite #FAEBD7
ghostwhite
#F8F8FF
mintcream
#F5FFFA
antiquewhite
#FAEBD7
whitesmoke
#F5F5F5
beige
#F5F5DC
wheat
#F5DEB3
sandybrown
#F4A460
azure #F0FFFF
khaki #F0E68C
lightcoral #F08080
honeydew #F0FFF0
aliceblue #F0F8FF
palegoldenrod #EEE8AA
violet #EE82EE
#E9F8F8
darksalmon #E9967A
lavender #E6E6FA
lightcyan #E0FFFF
burlywood #DEB887
plum #DDA0DD
gainsboro #DCDCDC
crimson #DC143C
palevioletred #DB7093
goldenrod #DAA520
orchid #DA70D6
thistle #D8BFD8
 
#D5FFFF
lightgrey
#D3D3D3
tan
#D2B48C
chocolate
#D2691E
#CFDEF3
peru #CD853F
indianred #CD5C5C
#CCFFFF *
#CCFFCC *
#CCFF99 *
#CCFF66 *
#CCFF33 *
#CCFF00 *
#CCCCFF *
#CCCCCC *
#CCCC99 *
#CCCC66 *
#CCCC33 *
#CCCC00 *
#CC99FF *
#CC99CC *
#CC9999 *
#CC9966 *
#CC9933 *
#CC9900 *
#CC66FF *
#CC66CC *
#CC6699 *
#CC6666 *
#CC6633 *
#CC6600 *
#CC33FF *
#CC33CC *
#CC3399 *
#CC3366 *
#CC3333 *
#CC3300 *
#CC00FF *
#CC00CC *
#CC0099 *
#CC0066 *
#CC0033 *
#CC0000 *
mediumvioletred
#C71585
silver #C0C0C0
darkkhaki #BDB76B
rosybrown #BC8F8F
mediumorchid
#BA55D3
darkgoldenrod
#B8860B
firebrick #B22222
powderblue #B0E0E6
lightsteelblue #B0C4DE
paleturquoise
#AFEEEE
greenyellow
#ADFF2F
lightblue
#ADD8E6
darkgray
#A9A9A9
brown
#A52A2A
sienna
#A0522D
yellowgreen #9ACD32
#99FFFF *
#99FFCC *
#99FF99 *
#99FF66 *
#99FF33 *
#99FF00 *
#99CCFF *
#99CCCC *
#99CC99 *
#99CC66 *
#99CC33 *
#99CC00 *
#9999FF *
#9999CC *
#999999 *
#999966 *
#999933 *
#999900 *
#9966FF *
#9966CC *
#996699 *
#996666 *
#996633 *
#996600 *
#9933FF *
#9933CC *
#993399 *
#993366 *
#993333 *
#993300 *
darkorchid #9932CC
#9900FF *
#9900CC *
#990099 *
#990066 *
#990033 *
#990000 *
palegreen #98FB98
darkviolet #9400D3
mediumpurple #9370DB
lightgreen #90EE90
darkseagreen #8FBC8F
darkmagenta
#8B008B
darkred
#8B0000
saddlebrown
#8B4513
blueviolet #8A2BE2
lightskyblue
#87CEFA
skyblue
#87CEEB
gray
#808080
olive
#808000
purple
#800080
maroon
#800000
aquamarine #7FFFD4
chartreuse #7FFF00
lawngreen #7CFC00
mediumslateblue
#7B68EE
lightslategray
#778899
slategray
#708090
olivedrab
#6B8E23
slateblue #6A5ACD
dimgray #696969
#66FFFF *
#66FFCC *
#66FF99 *
#66FF66 *
#66FF33 *
#66FF00 *
mediumaquamarine #66CDAA
#66CCFF *
#66CCCC *
#66CC99 *
#66CC66 *
#66CC33 *
#66CC00 *
#6699FF *
#6699CC *
#669999 *
#669966 *
#669933 *
#669900 *
#6666FF *
#6666CC *
#666699 *
#666666 *
#666633 *
#666600 *
#6633FF *
#6633CC *
#663399 *
#663366 *
#663333 *
#663300 *
#6600FF *
#6600CC *
#660099 *
#660066 *
#660033 *
#660000 *
cornflowerblue #6495ED
cadetblue #5F9EA0
darkolivegreen #556B2F
indigo #4B0082
mediumturquoise #48D1CC
darkslateblue #483D8B
steelblue #4682B4
royalblue
#4169E1
turquoise #40E0D0
#408080
mediumseagreen #3CB371
#33FFFF *
#33FFCC *
#33FF99 *
#33FF66 *
#33FF33 *
#33FF00 *
#33CCFF *
#33CCCC *
#33CC99 *
#33CC66 *
#33CC33 *
#33CC00 *
#3399FF *
#3399CC *
#339999 *
#339966 *
#339933 *
#339900 *
#3366FF *
#3366CC *
#336699 *
#336666 *
#336633 *
#336600 *
#3333FF *
#3333CC *
#333399 *
#333366 *
#333333 *
#333300 *
#3300FF *
#3300CC *
#330099 *
#330066 *
330033 *
#330000 *
limegreen #32CD32
darkslategray #2F4F4F
seagreen
#2E8B57
forestgreen
#228B22
lightseagreen #20B2AA
dodgerblue #1E90FF
midnightblue #191970
cyan or aqua
#00FFFF *
#00FFCC
*
#00FF99
*
springgreen #00FF7F
#00FF66
*
#00FF33
*
lime
#00FF00 *
mediumspringgreen #00FA9A
darkturquoise #00CED1
#00CCFF *
#00CCCC *
#00CC99 *
#00CC66 *
#00CC33 *
#00CC00 *
deepskyblue
#00BFFF
#0099FF *
#0099CC *
#009999 *
#009966 *
#009933 *
#009900 *
darkcyan
#008B8B
teal
#008080
green
#008000
#0066FF *
#0066CC *
#006699 *
#006666 *
darkgreen
#006400
#006633 *
#006600 *
#0033FF *
#0033CC *
#003399 *
#003366 *
#003333 *
#003300 *
blue
#0000FF *
mediumblue
#0000CD
#0000CC
*
#000099
*
darkblue
#00008B
navy
#000080
#000066
*
#000033
*
black #000000 * >

4 "safe colors"    RedGreenBlue Table    Alpha Table

    Although every attempt is made to ensure the accuracy of this page,  I cannot be responsible for content.
To report problems with this page,   fblibby@gmail.com
Update 15March'16    Copyright © 2001-2016 Libby Stadler    Heart of the Mtns